ست ۱۲ عددی شات نقلی

۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • دارای ظرفیت ۳۰ سی سی
 • با پوشش واکس گیاهی قابل شستشو
 • بدون محدودیت برای سرو مایعات گرم و سرد
 • جنس از چوب گردو
 • وزن ۳۰ گرم
 • طول دهانه ۳ سانتی متر
 • ارتفاع ۵ سانتی متر
 • قابل حکاکی در دو سمت چپ و راست

ست ۶ عددی شات نقلی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • ظرفیت ۳۰ سی سی
 • پوشش با واکس گیاهی قابل شستشو
 • بدون محدودیت برای سرو مایعات گرم و سرد
 • جنس بدنه از چوب گردو
 • وزن ۳۰ گرم
 • طول دهانه ۳ سانتی متر
 • ارتفاع ۵ سانتی متر
 • قابل حکاکی در دو سمت چپ و راست

ست ۱۲ عددی شات

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • وزن ۵۰ گرم
 • ارتفاع ۷ سانتی متر
 • جنس از چوب گردو
 • طول دهانه ۵ سانتی متر
 • دارای ظرفیت ۵۰ سی سی
 • با پوشش واکس گیاهی قابل شستشو
 • قابل حکاکی در دو سمت چپ و راست
 • بدون محدودیت برای سرو مایعات گرم و سرد

ست ۶ عددی شات

۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • مناسب اسپرسوخوری
 • ظرفیت ۵۰ سی سی
 • پوشش واکس گیاهی قابل شستشو
 • وزن ۵۰ گرم
 • طول دهانه ۵ سانتی متر
 • ارتفاع ۷ سانتی متر

ست جاعودی و جاشمعی

۵۰۰,۰۰۰ تومان
پک سه تایی جاشمعی های روستیک چوب کاج
 • طول محصول ۲۹ سانتی متر
 • ارتفاع محصول ۷ سانتی متر