نمایش 9 24 36

جعبه چوبی

185,000 تومان495,000 تومان
  • 4 سایز کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ
  • کوچک (طول ۱۲، عرض ۸، ارتفاع ۸)
  • متوسط (طول ۱۴، عرض ۱۴، ارتفاع ۱۰)
  • بزرگ (طول ۱۸، عرض ۱۲، ارتفاع ۱۰)
  • خیلی بزرگ (طول ۳۰ ، عرض ۱۹ ، ارتفاع ۱۳)
  • وزن به ترتیب ۲۰۰ گرم، ۴۰۰  گرم، ۶۰۰ گرم و 800 گرم